Loginlayout
   User login :
Logged Users : 0

               5090248

ΣΧΟΟΑΠ ΘΙΣΒΗΣ
ΣΧΟΟΑΠ ΠΛΑΤΑΙΩΝportletlayout
Ανακοινώσεις

Latest News
     Title: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 10/12/2018 2018-12-06

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ                           
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων                                        Θήβα  :    4-12-2018                 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. :    25013
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
------------------------------------                                                  
Πληροφορίες.:  Δήμ.Τσούγκα                      
Τηλ.: 22623-50608 
Email : dtsouga@thiva.gr


                                    Π Ρ Ο Σ   :         Αποδέκτες                                                                       (όπως  ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ   :         1)    Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων  Δήμου Θηβαίων
2)      Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης Δ. Θηβαίων
3)   Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
4)    Πρακτικογράφο Δημοτικού ΣυμβουλίουΘΕΜΑ  :  «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»  (?ρθρο 65, 67 N.3852/10 & 96 παρ.1 του Ν.3463/06 )».

    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 17:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                           
                                                                                                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1ο.    Έγκριση για τη μη αύξηση του  ενιαίου ανταποδοτικού τέλους Δήμου Θηβαίων οικονομικού έτους 2019 (απόλυτη πλειοψηφία).

2ο.    Έγκριση Προγράμματος Επενδύσεων – Τεχνικού Προγράμματος Δ.Θηβαίων έτους 2019.

3ο.    Έγκριση α) της Συμμετοχής του Δήμου Θηβαίων στην Πρόσκληση με Α.Π. 1649/12-6-2018 για την Υποβολή Πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» που αφορά στην Στρατηγική Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξης (ΒΑΑ) και Σχεδίου Δράσης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) σε συνεργασία με τους Δήμους Λεβαδέων και Αλιάρτου-Θεσπιέων» στο πλαίσιο του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020 και, β) της Σύναψης Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για την συγκρότηση “Διαδημοτικής Αστικής Αρχής” Διακυβέρνησης της ΣΒΑΑ/ΟΧΕ των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου - Θεσπιέων».

4ο.    Αποδοχή Τροποποίησης της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Θηβαίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5000935 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

5ο.    Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Καρπαθίου Εμμανουήλ του Στυλιανού, κατοίκου Τοπικής Κοινότητας Μουρικίου του Δήμου Θηβαίων.

6ο.    Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Θανάσαινα Παντελή του Αναστασίου, κατοίκου Τ.Κ. Καπαρελλίου του Δήμου Θηβαίων.


Πίνακας Αποδεκτών :
ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΗΒΑΙΩΝ  κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
***********************
            Δημοτικούς Συμβούλους  κ.κ.    Προέδρους – Εκπροσώπους  Δημ. - Τοπ. Κοινοτήτων

1.    Γεωργακόπουλο Γεώργιο
2.    Γιαννίκα Δημήτριο
3.    Δρένιο Σωτήριο
4.    Καμούτση Αναστάσιο
5.    Κατσάρα Βασίλειο
6.    Κίτσο Σπυρίδωνα
7.    Κοντού Ιουλία
8.    Κουτσοδήμο Δημήτριο
9.    Μητσάκη Γεώργιο
10.    Παπαδημητρίου Ιωάννη
11.    Στάικο Αλέκο
12.     Σκαλή Γεώργιο
13.    Τζουμανέκα Γεώργιο
14.    Τούτουζα Δημήτριο
15.    Τσαραμπάρη Παναγιώτη
16.    Τσίτρα  Χαράλαμπο
17.    Τυρηνόπουλο Κων/νο
18.    Χαρέμη Κων/νο
19.    Χατζησταμάτη Ανδρέα
20.    Χαλβατζή Σταμάτη
21.    Βενιζέλο Κων/νο
22.    Κιούση Θωμά
23.    Αναδιώτου Ελένη
24.    Μέξη Παναγιώτη
25.    Παπαβασιλείου Γρηγόριο
26.    Τριάντη Κων/να
27.    Τραμπάκουλο Ηλία
28.    Σωτήρχο Βασίλειο
29.    Σκούμα Αθανάσιο
30.    Τουλουμάκο Αντώνιο
31.    Παπαναστασίου Παναγιώτη
32.    Κατσέλη Γεώργιο    1.     Προκοπίου Δωροθέα - Δ.Κ. Θήβας
2.     Παπαλουκά Ευάγγελο - Δ.Κ. Βαγίων
3.     Κοκοντίνη Χρήστο  - Τ.Κ. Αμπελοχωρίου
4.     Κιούση Γεώργιο – Τ.Κ. Δομβραίνας
5.     Κατσέλη Δέσποινα – Τ.Κ. Ελεώνος
6.     Σιαπάτη Στέργιο – Τ.Κ. Ελλοπίας
7.     Σάλτα Χρήστο – Εκπ. Τ.Κ. Θίσβης
8.     Ζερικιώτη Παναγιώτη – Τ.Κ. Καπαρελίου
9.     Τσαραμπάρη Χαράλαμπο –Τ.Κ. Λεύκτρων
10.   Καγκάδη-Τριανταφύλλου Ιουλία- Τ.Κ. Λουτουφίου
11.   Γιάννενα Γεράσιμο – Τ.Κ. Μελισσοχωρίου
12.   Πέτρου Δημήτριο – Τ.Κ. Μουρικίου
13.   Κατσέλη Αλκιβιάδη - Τ.Κ. Νεοχωρακίου
14.   Κεφαλά Ευστάθιο – Τ.Κ. Ξηρονομής
15.   Φίλη Αλέξανδρο – Τ.Κ. Πλαταιών
16.   Βάθη Δημήτριο – Τ.Κ. Υπάτου
17.   Κατσίβελο Σεραφείμ – Τ.Κ. Χωστίων

 Return

portletlayout
Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Declarations
Title Insertion Date Details
   Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ- Δημοσιοποίηση στοιχείων της σύμβασης για το έργο με τίτλο "ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ" December 7, 2018
   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκμίσθωση του καταστήματος υπ' αρ. 8 της Δημοτικής Αγοράς Θήβας December 3, 2018
   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ(για μίσθωση του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας) November 28, 2018
   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ αριθ. ΣΟΧ 2/2018 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων (ΠΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ, ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ)Για τη στελέχωση της Δομής "Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Θηβαίων" November 23, 2018
   Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ" November 12, 2018
   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ προμήθειας φωτιστικού διάκοσμου για τις Δημοτικές Ενότητες Πλαταιών και Θίσβης November 9, 2018
   Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ - Δημοσιοποίηση στοιχείων της σύμβασης για το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΑΧΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ» November 5, 2018
   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την ανάδειξη Αναδόχου για την "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΙΣΒΗΣ" November 2, 2018
   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕ ΒΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ" October 30, 2018
   Προκήρυξη ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας, του Δημοτικού Οργανισμού Θήβας «Δ.Ο.Θ», της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θήβας «ΔΗΚΕΘ» & του Κοινωνικού Παντοπωλείου του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Θήβας October 30, 2018


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΗΒΑΣ
ΣΧΟΟΑΠ ΠΛΑΤΑΙΩΝ
ΣΧΟΟΑΠ ΘΙΣΒΗΣ

LayoutItems

 

LayoutItems

LayoutItems

LayoutItems

LayoutItems

LayoutItems

LayoutItems

LayoutItems
Καιρός

Ενημερωθείτε για τον καιρό στην Θήβα

LayoutItems
Χάρτης Δήμου

Περιηγηθείτε στο χάρτη της Θήβας

banners

 Με χρήση του mouse: Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
 Με χρήση του πληκτρολογίου: Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο (+) για Μεγέθυνση ή το πλήκτρο Ctrl και (-) για σμίκρυνση.

    

        Copyright © 2009 created by NeuroPublic