Loginlayout
   User login :
Logged Users : 0

               4591537

ΣΧΟΟΑΠ ΘΙΣΒΗΣ
ΣΧΟΟΑΠ ΠΛΑΤΑΙΩΝ


portletlayout
Ανακοινώσεις

Latest News
     Title: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 2018-03-08

                       


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
    ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ                                        Θήβα       :  8-03-2018
                                                                    Αριθμ. Πρωτ.     :  4273          
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
------------------------------------                                                  
Πληροφορίες.:  Δήμ.Τσούγκα                      
Τηλ.: 22623-50608 
Email : dtsouga@thiva.gr
                                Π Ρ Ο Σ   :         Αποδέκτες                                                                (όπως  ο πίνακας αποδεκτών)

            ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ   :        1)    Προέδρους Δημοτικών και                                                                                  Τοπικών Κοινοτήτων  Δήμου Θηβαίων

                                                              2)      Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης
                                           Δ. Θηβαίων
                                               3)      Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
                                  4)     Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου


ΘΕΜΑ  :  «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»  (?ρθρο 65, 67 N.3852/10 & 96 παρ.1 του Ν.3463/06 )».

    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                           

                                                                                             ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ   12-03-2018  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
    ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :     4273/8-3-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  (?ρθρο 65 & 67   Ν. 3852/10)1. Ενημέρωση επί των συσταθέντων με το Ν.4519/2018 Φορέων Διαχείρισης Προστατευομένων περιοχών Ευβοίας με προσωρινή έδρα τη Χαλκίδα, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι λίμνες  Υλίκη και Παραλίμνη, και Κορινθιακού Κόλπου με προσωρινή έδρα την Κόρινθο, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι παράκτιες περιοχές στον Κορινθιακό κόλπο του Δήμου Θηβαίων.

2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 33/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ), περί α’ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2018 (απόλυτη πλειοψηφία).
 
3. Ορισμός τακτικού μέλους εκ της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (Δ.Ο.Θ.)» μετά την παραίτηση του δημοτικού συμβούλου κ. Ιωάννη Κόρδατζη από το αξίωμά του.

4. Ορισμός αναπληρωματικού μέλους εκ της  μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ.Θηβαίων ( ΔΗΚΕΘ), μετά την παραίτηση του δημοτικού συμβούλου κ. Ιωάννη Κόρδατζη από το αξίωμά του.

5. Εξέταση αιτήματος του κ. Μπόβαλη Ιωάννη του Θωμά για την παράταση της σύμβασης μίσθωσης του Δημοτικού αναψυκτηρίου «Πούρος», που λήγει στις 31-5-2018, για τέσσερα ακόμα έτη.

6. Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης για το έργο: "Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης οικισμών Αλυκής και Αγ. Νικολάου ΔΕ Θίσβης".

7. Υποβολή πρότασης συγχρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης οικισμών Αλυκής και Αγίου Νικολάου ΔΕ Θίσβης» στο πλαίσιο του ?ξονα Προτεραιότητας 06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ  του έργου με τίτλο : « Βελτίωση – ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Βαγίων».

9. Έγκριση αναπλήρωσης διοριστέου κλάδου ΤΕ13 Τεχνολόγων Γεωπόνων σύμφωνα με την προκήρυξη 1/363Μ/2009 του τέως Δήμου Θίσβης, λόγω συντρέχουσας σοβαρής υπηρεσιακής ανάγκης.

10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών επισκευής & συντήρησης οχημάτων του Δήμου, από τον κ. ΞΕΝΑΚΗ Χρήστο.

11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών αποχιονισμού του οδικού δικτύου του Δήμου Θηβαίων.

Πίνακας Αποδεκτών :
ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΗΒΑΙΩΝ  κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
***********************
       Δημοτικούς Συμβούλους  κ.κ.
Προέδρους – Εκπροσώπους  Δημ. - Τοπ. Κοινοτήτων

1. Γεωργακόπουλο Γεώργιο
2. Γιαννίκα Δημήτριο
3. Δρένιο Σωτήριο
4. Καμούτση Αναστάσιο
5. Κατσάρα Βασίλειο
6. Κίτσο Σπυρίδωνα
7. Κοντού Ιουλία
8. Κουτσοδήμο Δημήτριο
9. Μητσάκη Γεώργιο
10. Παπαδημητρίου Ιωάννη
11. Στάικο Αλέκο
12.  Σκαλή Γεώργιο
13. Τζουμανέκα Γεώργιο
14. Τούτουζα Δημήτριο
15. Τσαραμπάρη Παναγιώτη
16. Τσίτρα  Χαράλαμπο
17. Τυρηνόπουλο Κων/νο
18. Χαρέμη Κων/νο
19. Χατζησταμάτη Ανδρέα
20. Χαλβατζή Σταμάτη
21. Βενιζέλο Κων/νο
22. Κιούση Θωμά
23. Αναδιώτου Ελένη
24. Μέξη Παναγιώτη
25. Παπαβασιλείου Γρηγόριο
26. Τριάντη Κων/να
27. Κόρδατζη Ιωάννη
28. Σωτήρχο Βασίλειο
29. Σκούμα Αθανάσιο
30. Τουλουμάκο Αντώνιο
31. Παπαναστασίου Παναγιώτη
32. Κατσέλη Γεώργιο
1.     Προκοπίου Δωροθέα - Δ.Κ. Θήβας
2.     Παπαλουκά Ευάγγελο - Δ.Κ. Βαγίων
3.     Κοκοντίνη Χρήστο  - Τ.Κ. Αμπελοχωρίου
4.     Κιούση Γεώργιο – Τ.Κ. Δομβραίνας
5.     Κατσέλη Δέσποινα – Τ.Κ. Ελεώνος
6.     Σιαπάτη Στέργιο – Τ.Κ. Ελλοπίας
7.     Σάλτα Χρήστο – Εκπ. Τ.Κ. Θίσβης
8.     Ζερικιώτη Παναγιώτη – Τ.Κ. Καπαρελίου
9.     Τσαραμπάρη Χαράλαμπο –Τ.Κ. Λεύκτρων
10.  Καγκάδη-Τριανταφύλλου Ιουλία- Τ.Κ. Λουτουφίου
11.   Γιάννενα Γεράσιμο – Τ.Κ. Μελισσοχωρίου
12.   Πέτρου Δημήτριο – Τ.Κ. Μουρικίου
13.   Κατσέλη Αλκιβιάδη- Τ.Κ. Νεοχωρακίου
14.   Κεφαλά Ευστάθιο – Τ.Κ. Ξηρονομής
15.   Φίλη Αλέξανδρο – Τ.Κ. Πλαταιών
16.   Βάθη Δημήτριο – Τ.Κ. Υπάτου
17.   Κατσίβελο Σεραφείμ – Τ.Κ. Χωστίων
 Return

portletlayout
Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Declarations
Title Insertion Date Details
   Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΝΙΣ ΣΤΗ Τ.Κ ΞΗΡΟΝΟΜΗΣ July 6, 2018
   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την ανάθεση προμήθειας : "Μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Θηβαίων" July 4, 2018
   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την για ανάθεση προμήθειας "ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ" June 13, 2018
   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ" June 8, 2018
   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου June 4, 2018
   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ May 30, 2018
   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΒΑΓΙΩΝ , ΘΙΣΒΗΣ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ May 8, 2018
   Συνοπτικός διαγωνισμός για την για ανάθεση εργασιών με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» April 27, 2018
   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ April 4, 2018
   Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια εξοπλισμού για το έργο "Βελτίωση κτιρίου για δημιουργία χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ Ελλοπίας του Δήμου Θηβαίων" April 3, 2018


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΗΒΑΣ
ΣΧΟΟΑΠ ΠΛΑΤΑΙΩΝ

LayoutItems

 

LayoutItems

LayoutItems

LayoutItems

LayoutItems

LayoutItems

LayoutItems

LayoutItems
Καιρός

Ενημερωθείτε για τον καιρό στην Θήβα

LayoutItems
Χάρτης Δήμου

Περιηγηθείτε στο χάρτη της Θήβας

banners

 Με χρήση του mouse: Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
 Με χρήση του πληκτρολογίου: Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο (+) για Μεγέθυνση ή το πλήκτρο Ctrl και (-) για σμίκρυνση.

    

        Copyright © 2009 created by NeuroPublic