Loginlayout
   User login :
Logged Users : 0

               3648184


Home » Declarations-Contests » Recruitment
Please Choose the type of Declaration:
portletlayout
Personnel Recruitment

Number of Declaration
Start Date
End Date
Search    Clean

Showing 1 to 5 of 51 entries
First  Previous  1  2  3  4  5  Next  Last 
   Number of Declaration  223/5-9-2017  |  Περίληψη Προκήρυξης- Πρόσληψη καθαρίστριας για το 1ο Νηπιαγωγείο Θήβας 2017-09-05  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ                                                                                  ΘΗΒΑ : 5/9/2017
                                        Αρ. πρωτ. 223
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  του Δήμου Θηβαίων ανακοινώνει ότι πρόκειται να γίνει πρόσληψη  μίας  (1) καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου , για το σχολικό έτος 2017-2018, στο κάτωθι σχολείο:
1.  1Ο Νηπιαγωγείο Θήβας
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στη διεύθυνση Κύπρου 3,στη Θήβα (Δημαρχείο),τηλέφωνο 2262350610 μέχρι τις 11/9/2017, ώρα 12.00 το μεσημέρι.

                                                                                                   Ο Πρόεδρος

                                                                                                     ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 

   Number of Declaration  25  |  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 2017-08-25  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ                                                                                  ΘΗΒΑ : 25/8/2017

   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  του Δήμου Θηβαίων ανακοινώνει ότι πρόκειται να γίνει πρόσληψη  δύο  (2) καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου , για το σχολικό έτος 2017-2018, στα κάτωθι σχολεία:


1.  7Ο Νηπιαγωγείο Θήβας
2. Δημοτικό Σχολείο και  Νηπιαγωγείο Ελεώνα


Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στη διεύθυνση Κύπρου 3,στη Θήβα (Δημαρχείο),τηλέφωνο 2262350610 μέχρι τις 31/8/2017, ώρα 12.00 το μεσημέρι.

                                                                                             

                                                                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                                                                     ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 

   Number of Declaration  2/2017  |  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ2/2017 2017-07-18  

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης της ΣΟΧ 2/2017 που αφορούσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικάξι(6) ατόμων,  για   την   υλοποίηση   του   Υποέργου   1:   “Kέντρο   Κοινότητας   Δήμου   Θηβαίων   με λειτουργία   Παραρτήματος   Κέντρου   Ένταξης   Μεταναστών”   της   Πράξης   “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ   2014-2020»   –   ΑΞΟΝΑΣ   ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ   10   «ΠΡΟΩΘΗΣΗ   ΤΗΣ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ», στον Δήμο Θηβαίων.

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2017 : Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων


Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει,το αργότερο μέσα σε είκοσι(20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής,τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων  στο κατάστημα των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να
αποστείλει  άμεσα  για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί  και σχετικό πρακτικό ανάρτηση ς(σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν.
2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί
αυθημερόν στο ΑΣΕΠ  είτεστο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση  ένστασης, μέσα σεαποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή
απευθείας στο ΑΣΕΠ  (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ.14307, Τ.Κ.11510) και, για να εξεταστεί,Σελίδα 9 από 10πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20€), που έχειεκδοθεί  είτε  μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr),  είτε  απόΔημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνειδεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

   Number of Declaration  14438/29-6-2017  |  Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (9 άτομα για πυροπροστασία) 2017-06-29  

Περισσότερα εδώ

   Number of Declaration  ΣΟΧ 1/2017  |  Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων της ΣΟΧ 1/ 2017 2017-06-15  

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης της ΣΟΧ 1/2017 που αφορούσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ», στον Δήμο Θηβαίων που εδρεύει στη Θήβα Ν. Βοιωτίας.

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2017 : Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων


Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.
 LayoutItems
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
LayoutItems
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

για πολίτες και επιχειρήσεις

LayoutItems
Καιρός

Ενημερωθείτε για τον καιρό στην Θήβα

LayoutItems
Χάρτης Δήμου

Περιηγηθείτε στο χάρτη της Θήβας

LayoutItems
Δια Βίου Μάθηση

Ενημερωθείτε για την υπηρεσία μας

LayoutItems
Ηλεκτρονικός Τύπος

Διαβάστε τον τοπικό τύπο

banners

 Με χρήση του mouse: Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
 Με χρήση του πληκτρολογίου: Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο (+) για Μεγέθυνση ή το πλήκτρο Ctrl και (-) για σμίκρυνση.

    

        Copyright © 2009 created by NeuroPublic